18/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelet: Szervezeti és Működési Szabályzatáról