18/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete: Szervezeti és Működési Szabályzatáról