19/2019. (XI. 29.) önkormányzati rendelet: A helyi adókról szóló 5/2018. (III.30.) önkormányzati rendelet módosításáról.