HIRDETMÉNY

A Tiszanánai Polgármesteri Hivatal jegyzője tájékoztatom a lakosságot, hogy a Sajószöged-Szolnok 220 kw-os távvezeték fázisvezető sodronyainak cseréjét tervezi az MVM XPERT Zrt.

A munkavégzés 2022. szeptember 5. napján kezdődik, a munka befejezése előreláthatólag 2023. május 31. napjáig tart.

A munkavégzés kiterjed a tiszanánai 0114/1, 0118/15,0118/8, 0123/9, 0123/8, 0129/37, 0129/34, 0131/38, 0131/20, 0131/21, 0131/27, 0131/17, hrsz-ú külterületi ingatlanokra.

A munkavégzés során a gépek taposási kárt okozhatnak az érintett ingatlanokon, amelyért a terület használóját a hatályos jogszabályok alapján kártérítés illeti meg.

Ezen igényeket a károsodott ingatlan használói a felelős építésvezetőnek személyesen vagy telefonon jelenthetik be.

Huszty Attila, 06-20-416-9870

Kérem a fentiek tudomásul vételét.

 

Tiszanána, 2022. 09. 27.

 

Dr. Joó István sk.

                                                                                                                                   jegyző