Tiszanána Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi költségvetéséről szóló 2;2022. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszanána Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1;2023. (I.27.) önkrományzati rendeletének módosításáról

Tiszanána Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és maradványának jóváhagyásáról

Az önkormányzat vagyona, a vagyonhasznosítás rendje és a vagyontárgyak feletti jogok gyakorlásának szabályairól szóló 27;2013.(VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1

Kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 7;2015.(III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (2)

A szociális bérlakások bérbeadásának feltételeiről szóló 11;2021. (VII.8.) önkormányzati rendelet módosításáról

A szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól a szociális gondoskodásról szóló 12;2021. (IX.24.) önkormányzati rendelet módosításáról1 A települési hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 10;2016. (VI.24.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8;2021. (VI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról a helyi adókról szóló 1;2022.(I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról A közösségi együttélés alapvető szabályairól és az azokat sértő magatartás jogkövetkezményeiről szóló 16;2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról A közterületek elnevezéséről, valamint megváltoztatásáról és a házszámozás rendjéről A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról A szociális bérlakások bérbeadásának feltételeiről szóló 11;2021. (VII.8.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
Az önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről szóló rendelet2023. évi költésgvetési rendelet