Megújult a Dinnyésháti út pályázati forrásból Tiszanánán

Tiszanána Község Önkormányzata a Vidékfejlesztési Program pályázati felhívás keretében meghirdetett VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése felhívásra benyújtott „Külterületi úthálózat fejlesztése Tiszanánán” pályázata sikeresen megvalósult.

 

A megítélt támogatás összege:                282.062.810 Ft

Elszámolható költségek összege:            296.908.225 Ft

Támogatási intenzitás:                                             95%

A projekt kezdete:                                          2022.06.20.

A projekt fizikai befejezése:                           2023.12.30.

 

A sikeres közbeszerzési eljárást követően 2023.07.19-én aláírásra került a kivitelezési szerződés a RE-NI Út Kft.-vel. A kivitelezésre rendelkezésre álló idő a munkaterület átadásától számított 5 hónap volt. A kivitelezés 1. osztályú minőségben befejeződött, a műszaki átadás-átvételi eljárás pedig 2023.12.18-án lezajlott.

 

Összességében 4.670 m hosszú út került felújításra a műszaki ellenőr folyamatos felügyelete mellett. A kivitelezésről papíralapú építési napló került vezetésre, mert nem engedélyköteles kivitelezés valósult meg. Megvalósult munkafolyamatok a kivitelezés során: a benőtt növényzet irtásával volt szükséges kezdeni a beavatkozást. Ezután a tervezett útfelújítás a kétoldali, elsározódott padka kiemelésével, törmelék elszállításával, és egy erősített szerkezetű új padka építésével folytatódott, az alábbi szerkezettel: – homokos kavics talajjavító rtg. 15 cm vtg-ban – Z 0/90 mechanikailag stabilizált alapréteg 25 cm vtg-ban – szórt alap összesen 15 cm vtg-ban, kiékeléssel (a kiékelő anyag az új aszfaltburkolat megépítését követően került bedolgozásra). Majd a repedezett területek kátyúzását, illetve a 2+850 km környezetében található 70 méteres, teljesen tönkrement, teljes burkolatszélességű szakasz burkolatcseréjét követően (melynek szerkezete megegyezik az új padkaburkolat szerkezetével, plusz egy 5 cm vtg. AC 11 kötő aszfaltburkolat beépítése), következhetett a 4,5 + 1,0 cm vtg aszfalt kopó réteg építése – kátyúzás aszfalttal – burkolatcsere – szórt alap építése összesen 15 cm vtg-ban, 4 cm hézagkitöltéssel – Z 0/90 mechanikailag stabilizált alaprétegépítése 25 cm vtg-ban – homokos kavics talajjavító rtg. építése 15 cm vtg-ban. AC 11 kötő aszfaltburkolat beépítése 5,0 cm vtg-ban – AC 11 kopó 50/70 aszfalt kopó réteg építése 4,5 + 1,0 cm vtg-ban A kétoldali 1-1 m szélességű nemesített padka oldalesését úgy kellett kialakítani, hogy az a felújítandó útról a burkolaton kívülre vezesse le az útburkolatra eső csapadékvizeket.

 

Összességében a kivitelezés első osztályban megvalósult, sikeresen lezajlott a műszaki átadás-átvételi eljárás, a lakosság pedig használatba vehette a már biztonságosan járható felújított útszakaszt.

 

Tiszanána Községi Önkormányzat a VP6-7.2.1.1-21 kódszámú, Külterületi helyi közutak fejlesztése pályázati felhívásra pályázat keretén belül 282.062.810 Ft támogatást nyert el Európai Uniós forrásból erre a célra, 95%-os támogatási intenzitás mellett.