EgyébKomppal a Tiszán

A kompról visszanéztem még a partra

a homokpad szakadt husára láttam

a rétegelt iszap lemezkeképpen

csíkokat vésett a folyó falába.

A partot lépett vizek nyoma ez

mi két oldalról mostan keretez.

A megtisztult folyó mocskát kidobta

lerakta lábunk elé szennyiszapnak

s hiába bámulom lemezkecsíkos

rajzát a part homok- s iszap-husának

már benne van a látványban a csend

mint Kharón könnyű sajkán odalent.

Míg átdohog a komp a túlsó partra

még megvillan a Tisza-mélyű égen

a bizalom, hogy élni fog az élő

a tűz, a víz, a szél, a Nap örökre

helyén marad, táplál és nem hagy el

és újratermelődik, mint a tej.