Tisztelettel meghívjuk 2005. április 26-án /kedd/ 9 órakor kezdődő Tiszanána Képviselőtestület ülésére. Az ülés helye Tiszanána Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend tárgyalása előtt:

1./ Tájékoztató a két ülés közötti időszakban végzett munkáról.
Előterjesztő: dr.Tóth József polgármester

2./ Tájékoztató a hozott határozatok végrehajtásának állásáról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

3./ Tájékoztató az elmúlt ülés óta bekövetkezett fontosabb jogszabályi változásokról.
Előterjesztő: dr.Joó István jegyző

4./ Napirend előtti kérdések, interpellációk.

Napirendek:

1./ A település közrendjének, közbiztonságának helyzete. A rendőrséggel kötött együttműködési megállapodás feladatai végrehajtásának elemzése, a feladatok megvitatása .
Előkészítésért felelős : dr. Joó István jegyző
Előterjesztő : Simon István r.alezr., őrsparancsnok

2./Tákékoztató a Polgárvédő Egylet, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a községben működő civil szervezetek munkájáról.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István
Előterjesztő: Blikhard József Polgárvédő Egylet vezetője, Zsutai Sándor Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Civil szervezetek vezetői

3./ 2004. évi költségvetési mérlegbeszámoló megvitatása. A vagyonkimutatás, a normatíva elszámolás, a címrend szerinti kimutatás a bevételekről és kiadásokról, a szöveges értékelés a gazdálkodás elemzéséről, az egyszerűsített mérleg, pénzforgalmi kimutatás, -pénzmaradvány kimutatás és az átcsoportosítások elfogadása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

4./A 2004. évi pénzmaradvány megállapítása, felosztásának meghatározása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

5./ Lakás vásárlással, felújítással, és az első lakáshoz jutók támogatásával kapcsolatban benyújtott kérelmek megtárgyalása.
Előkészítésért felelős: dr.Joó István jegyző
Előterjesztő: Dr. Tóth József polgármester

6./ Egyéb ügyek, indítványok, bejelentések megtárgyalása.
Előkészítésért és előterjesztésért felelős: dr.Tóth József polgármester és dr.Joó István jegyző

Dr.Tóth József
Polgármester