Húsvét vasárnapját megelőző pénteket nevezik Nagypénteknek, melyet az egész keresztény világ Jézus keresztre feszítésének, szenvedésének és halálának emlékének szentel.

Jézust nagypénteken Pontius Pilátus római helytartó elé vezették, aki megostoroztatta, és keresztre feszíttette. Ez a nap Jézus kereszthalálának a napja. A katolikusok e napon szigoru bőjtöt tartanak, sőt a protestánsok s kivált a nép között is számosan vannak, akik e napon (bár a protestáns egyház nem parancsolja) a húsevéstől tartózkodnak.

A katolikusoknál e napon nem harangoznak, népiesen szólva a harangok ekkor Rómába mennek, s az istentisztelet kezdetét kereplővel adják tudtul; minden katolikus templomban fel van ekkor állítva Krisztus koporsója, benne annak képe vagy szobra s a nagy közönség vallásos áhitatoskodása részben ezen koporsó látogatásában nyilvánul.