Tiszanána Község Önkormányzat a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Tiszanána-Kömlő Általános Iskola és Óvoda Tiszanánai Tagóvodája  Napköziotthonos Óvoda Óvodapedagógus  munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Heves megye, 3385 Tiszanána, Fő út 116.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi tevékenység, illetve az ezzel járó adminisztratív feladatok jogszabályban előírt teljes körű ellátása.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.