12/2018 (IX.28.) Önkormányzati rendelet a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 4/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.