17/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelet: Tiszanána Község Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról