21/2018.(XII.21.) önkormányzati rendelete: A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 4/2015.(III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról.