5/2019.(II.1.) önkormányzati rendelete: A szociális gondoskodás helyi szabályairól.