FELHÍVÁS

Tiszanána Község Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszer 2023. évi pályázati fordulójához.

Az aktuális forduló dokumentumai elérhetőek az emberi erőforrás Támogatáskezelő honlapján:

 

https://emet.gov.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak-felhivasok/bursa-hungarica

Bursa-2023       „A” típusú  felhívás pályázók részére

Bursa-2023       „B” típusú  felhívás pályázók részére

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. november 3.

 

A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Tiszanána, 2022. szeptember 30.

 

Tisztelettel:

Dr. Joó István sk.

                                                                                                                                     jegyző