13/2018 (IX.28.) Önkormányzati rendelet Tiszanána Község Önkormányzata 2018.évi költségvetésének módosításáról.